W dniu 8 listopada seniorzy z Klubu Seniora Gminy Łańcut i Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej zwiedzili należący w przeszłości do Stadnickich, Lubomirskich i Potockich zamek w Łańcucie, zaliczany do pereł architektury rezydencjonalnej w Polsce. Ten piękny pałac, został zbudowany w II połowie XVI wieku. W swej historii był wielokrotnie przebudowywany, zgodnie ze zmieniającymi się trendami. Od czasów powojennych mieści się tu muzeum, które oprócz wspaniałych wnętrz pałacowych (których prawdziwą ozdobą są niezwykle cenne drewniane, intarsjowane posadzki) obejmuje także oranżerię, storczykarnię oraz stajnię i wozownię. W tych ostatnich, oprócz eksponatów przywiezionych przez Potockich z licznych wypraw łowieckich do Afryki mieści się największa w Polsce kolekcja powozów i pojazdów konnych. Całość założenia otacza rozległy park krajobrazowy, który sam w sobie także stanowi atrakcję turystyczną.