W dniu 16 listopada 2023 r. seniorzy z Ośrodka Opieki Dziennej i Klubu Seniora Gminy Łańcut wspólnie świętowali z okazji Światowego i Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze, w gronie seniorów z Ośrodka Opieki Dziennej i Klubu Seniora oraz zaproszonych gości: seniorów z Domu Dziennego Pobytu w Chotylubiu, Krasnym, Kosinie oraz Stowarzyszenia Aktywny Senior. Bardzo serdecznie dziękujemy również za przybycie Panu Sekretarzowi Gminy Łańcut Mariuszowi Pieniążkowi oraz Pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut Marcie Ziębie - Kuźniar.