Koncentrując się na potrzebach Seniorów z Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej stworzyliśmy przestrzeń do aktywnych warsztatów z zakresu Geronto-Psychomotoryki. Geronto-Psychomotoryka jest terapeutyczną metodą ruchową opartą na holistycznym podejściu - tworzącą przestrzeń do pozytywnych doświadczeń ruchowych i społecznych.