W Ośrodku Opieki Dziennej są jeszcze dwa wolne miejsca!

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

  • osoby zamieszkałe na terenie Gminy Łańcut
  • osoby w wieku powyżej 60 lat
  • osoby nieaktywne zawodowo
  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

Szczegółowe informacje – warunki i szczegóły przyjęcia – można uzyskać w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej lub w Biurze Projektu (w Urzędzie Gminy Łańcut) – pod nr. tel. 781 600 708 lub 17 224 60 92.

W drugiej edycji projektu dodatkowo utworzony zostanie Klub Seniora – o rozpoczęciu jego działalności będziemy informować wkrótce.