19 kwietnia br. seniorów z Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej odwiedziła grupa studentek psychologii pierwszego roku PWSTE w Jarosławiu pod kierunkiem dr Joanny Ciąpały. W ramach ćwiczeń z psychologii rozwojowej i psychologii uczenia się i pamięci przeprowadzono warsztaty pod tytułem "Pamięć trenuje-lepiej się czuje!". Miały one na celu przybliżenie jaką ma wartość pamięć i jej trenowanie. Przedstawione zostały techniki ćwiczenia pamięci, a na koniec studentki zachęciły naszych podopiecznych do aktywności fizycznej - tańca zumby.